THINK SPACE là...

Nơi hội tụ của những tổ chức đào tạo chuyên nghiệp và những người dẫn dắt (mentor) chuyên môn cao với một sứ mệnh - Trang bị và hỗ trợ cho thế hệ trẻ Việt Nam những kỹ năng nền tảng cho sự phát triển cân bằng của bản thân với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0 và dữ liệu lớn (Big Data). THINK tập trung vào 4 lĩnh vực quan trọng của kỷ nguyên công nghệ:

Công nghệ - Sáng Tạo - Kỹ năng mềm - Sức khoẻ tinh thần

THINK SPACE cung cấp...

Giải pháp không gian hiệu quả nhất cho các tổ chức đào tạo và những người dẫn dắt chuyên môn. Kết nối và đồng hành cùng các cộng đồng chuyên môn để mở ra những cơ hội cho các bạn trẻ học hỏi và phát triển những kỹ năng của tương lai.

THINK mong muốn…

Cùng với các tổ chức đào tạo và người dẫn dắt chuyên tâm, chúng tôi sẽ xây dựng nên một cộng đồng những “chiến binh thời đại mới” - những chiến binh không ngại đương đầu với thử thách, nhìn thấy những cơ hội lớn, hiểu được giá trị của bản thân và vai trò của mình trong sự phát triển của xã hội, vì chúng tôi tin rằng:

“The next generation has to be much better than us - Thế hệ tiếp nối sẽ vượt trội hơn thế hệ của chúng tôi.”

Với phương châm đó, chúng tôi - THINK Space, các tổ chức đào tạo. những người dẫn dắt chuyên tâm sẽ cố gắng hết sức vì các bạn.

Việc của các bạn chỉ cần là nghiêm túc, quyết tâm và kiên định với sự phát triển bản thân và tìm đến chúng tôi!