Bạn là nhà đào tạo tìm kiếm đối tác không gian để mở rộng quy mô?

Giải pháp tích hợp cho văn phòng đại diện và tuyển sinh

THINK giúp bạn ổn định để mở lớp hàng tháng, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu & giảm rủi ro.

Dịch vụ tổ chức &
vận hành lớp học

THINK cung cấp đội ngũ nhân sự vận hành chuyên nghiệp, giúp bạn giảm thiểu thời gian tổ chức & vận hành lớp học.

Phối hợp truyền thông trong cộng đồng THINK

THINK sở hữu cộng đồng học tập rộng lớn và đa dạng, giúp tiếp cận với khách hàng mục tiêu.

Hệ thống không gian đào tạo đúng chuẩn

THINK giúp rút ngắn thời gian mở rộng quy mô lớp học.

QUY TRÌNH HỢP TÁC

Tìm Hiểu

Tìm hiểu mục tiêu và nội dung khóa học, đưa ra giải pháp không gian tối ưu.

Ký Kết

Thảo luận và thống nhất các điều khoản hợp tác giữa 2 bên.

Triển Khai

Đặt phòng, bố trị lịch các khoá học, hoàn tất các công tác chuẩn bị & truyền thông.

Vận Hành

Cung cấp không gian.