Mô tả không gian

Bảng giá

 • PHÒNG 35 NGƯỜI

  Giá 1 giờ:

  Giá nửa ngày:

  Giá 1 ngày:

  1.000.000 VND

  3.800.000 VND

  7.600.000 VND

 • PHÒNG 22 NGƯỜI

  Giá 1 giờ:

  Giá nửa ngày:

  Giá 1 ngày:

  660.000 VND

  2.500.000 VND

  5.000.000 VND

 • PHÒNG 18 NGƯỜI

  Giá 1 giờ:

  Giá nửa ngày:

  Giá 1 ngày:

  540.000 VND

  2.000.000 VND

  4.000.000 VND

 • PHÒNG 14 NGƯỜI

  Giá 1 giờ:

  Giá nửa ngày:

  Giá 1 ngày:

  420.000 VND

  1.600.000 VND

  3.200.000 VND

 • PHÒNG 12 NGƯỜI

  Giá 1 giờ:

  Giá nửa ngày:

  Giá 1 ngày:

  360.000 VND

  1.300.000 VND

  2.600.000 VND

 • PHÒNG 10 NGƯỜI

  Giá 1 giờ:

  Giá nửa ngày:

  Giá 1 ngày:

  300.000 VND

  1.100.000 VND

  2.200.000 VND

 • PHÒNG 8 NGƯỜI

  Giá 1 giờ:

  Giá nửa ngày:

  Giá 1 ngày:

  240.000 VND

  900.000 VND

  1.800.000 VND

 • PHÒNG 6 NGƯỜI

  Giá 1 giờ:

  Giá nửa ngày:

  Giá 1 ngày:

  180.000 VND

  680.000 VND

  1.360.000 VND

 • VĂN PHÒNG THÔNG MINH

  Giá 1 giờ:

  Giá nửa ngày:

  Giá 1 ngày:

  25.000 VND

  90.000 VND

  180.000 VND

Hoạt động tại Think

Dịch vụ ăn uống

 • TEA BREAK

  Cơ bản:

  Cao cấp:

  65.000/người

  90.000/người

 • LUNCH

  Cơ bản:

  Cao cấp:

  95.000/người

  130.000/người

Tiện ích, thiết bị & dịch vụ khác

Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm:
- Tư vấn & tổ chức sự kiện
- Lễ tân đón khách
- Truyền thông sự kiện
- Quầy cafe
- Dịch vụ teabreak & ăn trưa

 

Địa điểm