Think Nguyễn Văn Thủ

Mô Tả Không Gian

Bảng Giá

 • PHÒNG 50-60

  Giá giờ:

  Giá buổi 4 giờ:

  Giá ngày:

  2 000 000 VND

  6 000 000 VND

  10 000 000 VND

 • PHÒNG 35-40 NGƯỜI

  Giá giờ:

  Giá buổi 4 giờ:

  Giá ngày:

  1 200 000 VND

  4 000 000 VND

  7 600 000 VND

 • PHÒNG 15-20 NGƯỜI

  Giá giờ:

  Giá buổi 4 giờ:

  Giá ngày:

  700 000 VND

  2 800 000 VND

  5 000 000 VND

 • PHÒNG 12 NGƯỜI

  Giá giờ:

  Giá buổi 4 giờ:

  Giá ngày:

  420 000 VND

  1 600 000 VND

  2 800 000 VND

 • PHÒNG 10 NGƯỜI

  Giá giờ:

  Giá buổi 4 giờ:

  Giá ngày:

  360 000 VND

  1 400 000 VND

  2 400 000 VND

 • PHÒNG 4-8 NGƯỜI

  Giá giờ:

  Giá buổi 4 giờ:

  Giá ngày:

  300 000 VND

  1 100 000 VND

  1 900 000 VND

Hoạt Động Tại Think

Dịch Vụ Ăn Uống

 • TEA BREAK

  Cơ bản:

  Cao cấp:

  65 000 VND

  90 000 VND

 • LUNCH

  Cơ bản:

  Cao cấp:

  95 000 VND

  130 000 VND

Tiện Ích, Thiết Bị & Dịch Vụ Khác

Tư vấn & tổ chức sự kiện

Lễ tân đón khách

Truyền thông sự kiện

Quầy cafe

Dịch vụ teabreak & ăn trưa

Địa Điểm