Mô tả không gian

Bảng giá

 • PHÒNG 70 NGƯỜI

  Giá 1 giờ:

  Giá nửa ngày:

  Giá 1 ngày:

  950.000 VND

  3.800.000 VND

  7.600.000 VND

 • PHÒNG 30 NGƯỜI

  Giá 1 giờ:

  Giá nửa ngày:

  Giá 1 ngày:

  750.000 VND

  3.000.000 VND

  6.000.000 VND

 • PHÒNG 20 NGƯỜI

  Giá 1 giờ:

  Giá nửa ngày:

  Giá 1 ngày:

  350.000 VND

  1.400.000 VND

  2.800.000 VND

 • PHÒNG 10 NGƯỜI

  Giá 1 giờ:

  Giá nửa ngày:

  Giá 1 ngày:

  200.000 VND

  800.000 VND

  1.600.000 VND

Hoạt động tại Think

Dịch vụ ăn uống

 • TEA BREAK

  Cơ bản:

  Cao cấp:

  50.000/người

  70.000/người

 • LUNCH

  Cơ bản:

  Cao cấp:

  90.000/người

  130.000/người

Tiện ích, thiết bị & dịch vụ khác

Tư vấn & tổ chức sự kiện

Lễ tân đón khách

Truyền thông sự kiện

Quầy cafe 

Dịch vụ teabreak & ăn trưa 

Vườn

Địa điểm