Think Hòa Mã

Mô Tả Không Gian

Bảng Giá

 • PHÒNG 70 NGƯỜI

  Giá giờ:

  Giá buổi 4 giờ:

  Giá ngày:

  950 000 VND

  3 800 000 VND

  7 600 000 VND

 • PHÒNG 30 NGƯỜI

  Giá giờ:

  Giá buổi 4 giờ:

  Giá ngày:

  750 000 VND

  3 000 000 VND

  6 000 000 VND

 • PHÒNG 20 NGƯỜI

  Giá giờ:

  Giá buổi 4 giờ:

  Giá ngày:

  350 000 VND

  1 400 000 VND

  2 800 000 VND

 • PHÒNG 10 NGƯỜI

  Giá giờ:

  Giá buổi 4 giờ:

  Giá ngày:

  200 000 VND

  800 000 VND

  1 600 000 VND

Hoạt Động Tại Think

Dịch Vụ Ăn Uống

 • TEA BREAK

  Cơ bản:

  Cao cấp:

  50 000 VND

  70 000 VND

 • LUNCH

  Cơ bản:

  Cao cấp:

  90 000 VND

  130 000 VND

Tiện Ích, Thiết Bị & Dịch Vụ Khác

Tư vấn & tổ chức sự kiện

Lễ tân đón khách

Truyền thông sự kiện

Quầy cafe 

Dịch vụ teabreak & ăn trưa 

Địa Điểm